2000 ની નોટ ગુજરાતના પેટ્રોલ પંપ પર વટાવવાનો જો તમે વિચારો છો તો વાંચો અમારો રિયાલિટી ચેક

2000 ની નોટ ગુજરાતના પેટ્રોલ પંપ પર વટાવવાનો જો તમે વિચારો છો તો વાંચો અમારો રિયાલિટી ચેક

અમદાવાદમાં એક પેટ્રોલ પંપ પર ના ગ્રાહક સાથે અમારી ટીમ એ વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે મારી પાસેથી તે પેટ્રોલ પંપ પર 2000 ની નોટ સ્વીકારી લીધી છે. સુરત/અમદાવાદ  :  દેશમાં જ્યારથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે 2000 રૂપિયાની નોટ બંધ કરવામાં આવશે ત્યારથી લોકોમાં ચિંતા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે કે હવે શું થશે … Read more